Podmínky vrácení peněz

Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.
Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci veřejné počítačové sítě Internet - V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má zákazník možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě se zákazník zavazuje uhradit provozovateli (firmě WATERFILTER s.r.o.) skutečné náklady spojené s vrácením zboží. Platby za vrácené zboží na účet vedený v SR posíláme s poplatky k tíži příjemce. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.  

  • Odešlete dopis (na adresu: WATERFILTER s.r.o. Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10) nebo email (info@waterfilter.cz) s textem:
    "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne (datum),  -- číslo objednávky -- a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží  na účet, uveďte prosím číslo účtu." Datum a podpis.
  • Zboží nechte doručit na adresu firmy: WATERFILTER s.r.o. Za Zastávkou 373, 109 00 Praha 10.
  • Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, odešlete nejlépe v původním obalu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Doporučujeme také k zásilce přiložit krátký průvodní dopis, který by měl obsahovat telefonický či e-mailový kontakt a též žádost o odstoupení od smlouvy (pro rychlejší vyřízení Vaší záležitosti).
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy.
  • Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.


Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 10 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.

 

Vrácení peněz lze uplatnit, pokud jsou dodrženy tyto podmínky:

  • Právo na vrácení peněz platí do 14dnů od doručení zboží.
  • Zboží nesmí být poškozené
  • Zboží musí být zabalené v původním obalu

 

Tým společnosti