Služby Waterfilter

Naše služby nekončí výrobou a prodejem hotových zařízení. Rádi Vám poradíme s výběrem vhodného zařízení, zajistíme jeho dopravu, odbornou instalaci, nastavení i následný záruční a pozáruční servis.

 

 • Prodej filtrů na vodu
 • Dodání zboží zákazníkům
 • Instalace vodních filtrů 
 • Nastavení a spuštění systémů úpravy vody
 • Záruční a pozáruční servis
 • Poradenství v jakýchkoliv otázkách úpravy vody
 • Provádění chemického rozboru vody
 • Vypracování a projektování na míru systémů úpravy vody
 • Vypracování nestandardních schémat úpravy vody pro speciální účely
 • Dovybavení existujících systémů dodatečnými stupni úpravy vody
 • Zajištění náhradních dílů a spotřebních materiálů
 • Opravy
 • Konzervace zařízení

Poradenství

Jsme připraveni poskytnout Vám pomoc při sestavení optimálního systému úpravy vody.
Můžete získat konzultaci zdarma ne telefonním čísle 222 711 602 nebo 775 332 988.

Také můžete zavolat našeho konzultanta za účelem zjištění přesných hodnot vstupní vody, tlaku v systému a podmínek instalace. Návštěva poradce je v tomto případě placenou službou a lze ji objednat na telefonním čísle 222 711 602 nebo 775 332 988.

Rozbory vody

Rozbor vody si můžete objednat také u nás. Rozbor vody je prováděn naším partnerem – akreditovanou laboratoří.

 • Chemicko-bakteriologický rozbor pro individuální zásobování (kolaudace) - Základní chemický + bakteriologický rozbor – 1600,- Kč bez DPH. (Doporučujeme pro správné vypracování návrhu systému úpravy vody).
 • Základní chemický rozbor - pH, dusičnany, dusitany, amonné ionty, chloridy, sírany, tvrdost, železo, mangan – 850,- Kč bez DPH.
 • Základní bakteriologický rozbor - Escherichia coli, enterokoky, koliformní bakterie, počty kolonií při 22°C a 36°C – 850,- Kč bez DPH.

Instalace

Filtrační systémy vám rádi přivezeme a namontujeme. Instalaci provádí kvalifikovaní technici, kteří vám zařízení nejen nainstalují ale i poradí, jak se má používat systém na úpravu vody. Při instalaci zařízení se může objevit nutnost dodatečných prací při přípravě vodovodu na vstupní vodu, instalaci záklopky snižující tlak nebo čerpadla zvyšujícího tlak. V tomto případě cenu prací a zařízení hradí zákazník zvlášť.  
Přesný čas a cenu instalace se můžete dozvědět na telefonním čísle 222 711 602 nebo 775 332 988.
 

   

  Tým společnosti